CÂU HỎI: Khai thác đất trái phép tại huyện Hiệp Hòa
Nội dung: Hiện ở thôn Phúc Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa đang có tình trạng khai thác đất trái phép, rất nhiều xe tải đến múc đất đồi tại thôn chở đi gây ra bụi bặm, hỏng đường giao thông của thôn. Công dân đã phản ánh nhiều lần đến UBND xã Đức Thắng nhưng chưa được giải quyết.
Người hỏi: Công dân
Địa chỉ: xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa.
Ngày hỏi: 25/11/2016
Ý KIẾN CHUYỂN XỬ LÝ:
Ngày chuyển xử lý: 29/11/2016

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức xem xét, xử lý.

TRẢ LỜI CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 13/12/2016

Tại khu vực công dân phản ánh, có hộ gia đình ông Dương Văn Phong, thôn Phúc Thắng, xã Đức Thắng được Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền theo Quyết định số 181/QĐ-TNMT ngày 26/6/2015; theo Quyết định, khối lượng đất dư thừa cần vận chuyển đi nơi khác là 747,2 m3, mục đích vận chuyển đi san lấp mặt bằng cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa,thời gian san gạt mặt bằng, hạ cốt nền 30 ngày, kể ngày ban hành Quyết định.

Thực hiện Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường, gia đình ông Phong đã tiến hành san gạt, hạ cốt nền cơ bản đảm bảo về ranh, mốc giới, chiều sâu khai thác; tuy nhiên, do khó khăn về đường vận chuyển nên gia đình ông Dương Văn Phong chưa thực hiện xong dự án. Đến nay, gia đình ông Dương Văn Phong tiếp tục thực hiện dự án, vận chuyến đất ra khỏi khu vực khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Trước sai phạm trên của gia đình ông Phong, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối họp với UBND xã Đức Thắng lập biên bản yêu cầu ông Dương Văn Phong dừng san gạt, hạ cốt nền; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép quy định tại Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác vận chuyển đất đắp nền xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, gia đình ông Dương Văn Phong đã cam kết dừng việc khai thác, vận chuyến đất trái phép.

Chi tiết văn bản trả lời: Tải về
CÁC PHẢN ÁNH, GÓP Ý KHÁC

Trang    1   2   3  
Người gửi: Bà Vũ Thị Hà và bà Trần Thị Hanh
Ngày gửi: 31/08/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 13/09/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/07/2018
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/07/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 09/08/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 06/07/2018
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 16/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 26/06/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 19/03/2018
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 24/04/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 12/02/2018
Đơn vị trả lời:
Người gửi: Nguyễn Bá Văn
Ngày gửi: 06/02/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 27/02/2018
Người gửi: Nguyễn Trọng Quang
Ngày gửi: 26/01/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 12/02/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 07/10/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 24/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/10/2017
Đơn vị trả lời: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Ngày trả lời: 13/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/09/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/08/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Nguyễn Văn Việt
Ngày gửi: 12/08/2017
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 15/08/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 16/08/2017
Người gửi: Nguyễn Thị Thơm
Ngày gửi: 08/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 28/07/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/06/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 22/06/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 08/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 31/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Sơn Động
Ngày trả lời: 23/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 09/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 09/02/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 20/02/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/12/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 20/12/2016
Người gửi: Phạm Văn Truyền
Ngày gửi: 30/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 14/12/2016
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 13/12/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 18/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 05/12/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Long
Ngày gửi: 30/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 21/10/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 04/10/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 06/10/2016
Người gửi: Nguyễn Viết An
Ngày gửi: 16/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 18/10/2016
Người gửi: Đặng Văn Vinh
Ngày gửi: 15/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 03/01/2017
Người gửi: Ông Đinh Văn Hào
Ngày gửi: 05/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 13/09/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Đức
Ngày gửi: 01/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/09/2016
Người gửi: Nguyễn Đức Toàn
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 14/09/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/08/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 22/08/2016
Người gửi: tuannhungvitu@gmail.com
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 01/09/2016
Người gửi: Đỗ Thị Ánh
Ngày gửi: 05/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/08/2016