CÂU HỎI: Đoạn đường 295 từ thị trấn Cao Thượng (huyện Tân Yên) đi Hiệp Hòa xuống cấp, đi lại khó khăn
Nội dung: Ngày 12/8/2017, ông Nguyễn Văn Việt, trú tại thôn Đồng, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (số điện thoại 0988673949) gọi điện đến đường dây nóng của UBND tỉnh phản ánh đoạn đường 295 từ thị trấn Cao Thượng (huyện Tân Yên) đi Hiệp Hòa còn khoảng lO km chưa được sửa chữa, hiện nay đã xuống cấp, đi lại rất khó khăn và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
Người hỏi: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: thôn Đồng, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên
Ngày hỏi: 12/08/2017
Ý KIẾN CHUYỂN XỬ LÝ:
Ngày chuyển xử lý: 14/08/2017

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển nội dung phản ánh của công dân đến Giám đốc Sở Giao thông vận tải để chỉ đạo kiểm tra, xem xét. Kết quả trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/8/2017.

Chi tiết Công văn

TRẢ LỜI CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 15/08/2017

ĐT 295 đoạn từ thị trấn Cao Thượng đi thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa còn hơn 10 km (từ Ngọc Châu, huyện Tân Yên - Km42+500 đến thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa - Km52+800) chưa được đầu tư nâng cấp nên chất lượng nền mặt đường xuống cấp, đi lại khó khăn như phản ánh của ông Nguyễn Văn Việt là đúng.

Dự án cải tạo nâng cấp ĐT 295 đoạn Vôi - Bến Tuần và đoạn Ngọc Châu - thị trấnThắng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 với tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư trung hạn (Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu) với thời gian thực hiện từ 2016-2020 và Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Hiện nay theo kế hoạch vốn trung hạn trung ương đã bố trí, Chủ đầu tư đang tổ chức thi công đoạn Vôi - Bến Tuần và theo kế hoạch của Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh thì đoạn Ngọc Châu - thị trấn Thắng được thi công vào khoảng đầu năm 2018.

Trong khi chờ Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh thi công đoạn Ngọc Châu - thị trấn Thắng, Sở GTVT tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa đường để bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ các phương tiện đi lại thuận lợi.

Chi tiết văn bản trả lời: Tải về
CÁC PHẢN ÁNH, GÓP Ý KHÁC

Trang    1   2   3  
Người gửi: Bà Vũ Thị Hà và bà Trần Thị Hanh
Ngày gửi: 31/08/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 13/09/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/07/2018
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/07/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 09/08/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 06/07/2018
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 16/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 26/06/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 19/03/2018
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 24/04/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 12/02/2018
Đơn vị trả lời:
Người gửi: Nguyễn Bá Văn
Ngày gửi: 06/02/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 27/02/2018
Người gửi: Nguyễn Trọng Quang
Ngày gửi: 26/01/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 12/02/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 07/10/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 24/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/10/2017
Đơn vị trả lời: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Ngày trả lời: 13/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/09/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/08/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Nguyễn Văn Việt
Ngày gửi: 12/08/2017
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 15/08/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 16/08/2017
Người gửi: Nguyễn Thị Thơm
Ngày gửi: 08/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 28/07/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/06/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 22/06/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 08/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 31/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Sơn Động
Ngày trả lời: 23/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 09/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 09/02/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 20/02/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/12/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 20/12/2016
Người gửi: Phạm Văn Truyền
Ngày gửi: 30/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 14/12/2016
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 13/12/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 18/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 05/12/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Long
Ngày gửi: 30/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 21/10/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 04/10/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 06/10/2016
Người gửi: Nguyễn Viết An
Ngày gửi: 16/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 18/10/2016
Người gửi: Đặng Văn Vinh
Ngày gửi: 15/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 03/01/2017
Người gửi: Ông Đinh Văn Hào
Ngày gửi: 05/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 13/09/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Đức
Ngày gửi: 01/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/09/2016
Người gửi: Nguyễn Đức Toàn
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 14/09/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/08/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 22/08/2016
Người gửi: tuannhungvitu@gmail.com
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 01/09/2016
Người gửi: Đỗ Thị Ánh
Ngày gửi: 05/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/08/2016