Lĩnh vực: Môi trường
CÂU HỎI: Công ty Phương Nam hoạt động gây ô nhiễm môi trường
Nội dung: Ngày 26/6/2018, công dân trú tại thôn An Long, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang gọi điện đến đường đây nóng của UBND tỉnh phản ánh việc Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Phương Nam hoạt động gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Người hỏi: Công dân
Địa chỉ: Thôn An Long, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang
Ngày hỏi: 26/06/2018
Ý KIẾN CHUYỂN XỬ LÝ:
Ngày chuyển xử lý: 27/06/2018

 Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển nội dung phản ánh của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang để chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/7/2018.

Xem chi tiết Công văn

TRẢ LỜI CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/07/2018

 Thực hiện Công văn số 2074/UBND-TCD ngày 27/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc xử lý thông tin của công dân qua đường dây nóng, với nội dung phản ánh việc Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Phương Nam hoạt động gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Sau khi giao phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét, giải quyết nội dung đơn phản ánh của công dân, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang báo cáo kết quả như sau:

Ngày 29/6/2018 qua kiểm tra tại thôn An Long, xã Yên Mỹ cho thấy có Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Phương Nam; tại công ty không có hoạt động, sản xuất gây ô nhiễm môi trường theo như phản ánh của công dân qua đường dây nóng.

Tại địa bàn thôn An Long, xã Yên Mỹ có cơ sở “sửa chữa và lắp đặt máy bơm nước phòng cháy chữa cháy” của hộ kinh doanh Phạm Văn Lợi, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình số 20F8009490, đăng ký lần đầu ngày 25/3/2016 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạng Giang cấp và đã được UBND huyện Lạng Giang cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Công văn số 1213/GXN-UBND ngày 29/9/2017. Trong quá trình gia công, lắp ráp máy bơm nước phòng cháy chữa cháy không phát sinh nước thải sản xuất. Có phát sinh nước thải sinh hoạt do hoạt động của công nhân, cơ sở đã xây dựng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống hố ga, mương thoát nước từ cơ sở đến mương thoát nước của khu dân cư, nhưng không thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đã thực hiện xây dựng nhà xưởng, nhưng chưa đảm bảo che chắn kín, hạn chế phát tán tiếng ồn, bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Trước đó ngày 22/9/2017 Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với hộ kinh doanh Phạm Văn Lợi, với mức tiền phạt 3.000.000 đồng do vi phạm không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước xác nhận theo quy định.

Ngày 29/6/2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường phối họp với UBND xã Yên Mỹ kiểm tra, yêu cầu hộ kinh doanh Phạm Văn Lợi hợp đồng với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang thực hiện lấy mẫu, phân tích đối với mẫu không khí xung quanh, mẫu không khí khu làm việc và mẫu nước thải sinh hoạt (tại thời điểm lấy mẫu ngày 02/7/2018 có sự giám sát của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Yên Mỹ và đại diện thôn An Long).

Theo kết quả phân tích mẫu ngày 09/7/2018 của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường cho thấy: Kết quả đo, phân tích 02 mẫu không khí xung quanh và 01 mẫu khí làm việc, các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Đối với kết quả đo, phân tích mẫu nước thải sinh hoạt, thông số Tổng colifroms vượt QCVN 22 làn và thông số Amoni vượt QCVN 3,65 làn, các thông số đo, phân tích khác đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép.

Căn cứ kết quả trên Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc trực tiếp với cơ sở yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vận hành công trình xử lý môi trường theo nội dung đã cam kết tại bản Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận. Thực hiện xây dựng bổ sung bể tự hoại 3 ngăn xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Đồng thời xem xét, xử lý các vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật.

Chi tiết văn bản trả lời: Tải về
CÁC PHẢN ÁNH, GÓP Ý KHÁC

Trang    1   2  
Người gửi: Bà Vũ Thị Hà và bà Trần Thị Hanh
Ngày gửi: 31/08/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 13/09/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/07/2018
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/07/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 09/08/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 06/07/2018
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 16/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 26/06/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 19/03/2018
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 24/04/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 12/02/2018
Đơn vị trả lời:
Người gửi: Nguyễn Bá Văn
Ngày gửi: 06/02/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 27/02/2018
Người gửi: Nguyễn Trọng Quang
Ngày gửi: 26/01/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 12/02/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 07/10/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 24/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/10/2017
Đơn vị trả lời: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Ngày trả lời: 13/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/09/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/08/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Nguyễn Văn Việt
Ngày gửi: 12/08/2017
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 15/08/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 16/08/2017
Người gửi: Nguyễn Thị Thơm
Ngày gửi: 08/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 28/07/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/06/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 22/06/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 08/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 31/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Sơn Động
Ngày trả lời: 23/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 09/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 09/02/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 20/02/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/12/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 20/12/2016
Người gửi: Phạm Văn Truyền
Ngày gửi: 30/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 14/12/2016
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 13/12/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 18/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 05/12/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Long
Ngày gửi: 30/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 21/10/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 04/10/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 06/10/2016
Người gửi: Nguyễn Viết An
Ngày gửi: 16/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 18/10/2016
Người gửi: Đặng Văn Vinh
Ngày gửi: 15/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 03/01/2017
Người gửi: Ông Đinh Văn Hào
Ngày gửi: 05/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 13/09/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Đức
Ngày gửi: 01/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/09/2016
Người gửi: Nguyễn Đức Toàn
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 14/09/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/08/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 22/08/2016
Người gửi: tuannhungvitu@gmail.com
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 01/09/2016
Người gửi: Đỗ Thị Ánh
Ngày gửi: 05/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/08/2016