Lĩnh vực: Môi trường
CÂU HỎI: Ô nhiễm môi trường tại thôn Thuyền, phường Dĩnh kế, thành phố Bắc Giang
Nội dung: Ngày 20/7/2018, công dân trú tại thành phố Bắc Giang gọi điện đến đường dây nóng của UBND tỉnh phản ánh việc các hộ dân tại thôn Thuyền, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang xả thải phế liệu sau khi phá dỡ ô tô cũ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.
Người hỏi: Công dân
Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/07/2018
Ý KIẾN CHUYỂN XỬ LÝ:
Ngày chuyển xử lý: 23/07/2018

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển nội dung phản ánh của công dân đến Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang để chỉ đạo kiếm tra, xem xét, giải quyết theo quy định. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 03/8/2018./.

Xem chi tiết Công văn.

TRẢ LỜI CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 09/08/2018

 Sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh, Chủ tịch UBND thành phố đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp với UBND xã Dĩnh Trì kiểm tra, báo cáo vụ việc theo quy định. Ngày 03/8/2018, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có Báo cáo số 255/BC-TNMT về việc xem xét ý kiến, kiến nghị của công dân qua đường dây nóng; trong đó có nội dung: “Trên địa bàn xã Dĩnh Trì có khoảng hơn 40 hộ dân làm nghề kinh doanh, tháo dỡ phương tiện vận tải. Trong quá trình tháo dỡ xe có phát sinh một số chất thải không tận dụng được như: ghế da, đệm mút xe..., một số hộ đã xử lý bằng cách đốt nên đã gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh nên phản ánh của công dân là có cơ sở. Tuy nhiên, thời gian gần đây (khoảng 2-3 tháng) không còn tình trạng đốt phế liệu của các hộ dân.

Để giải quyết tình trạng thu gom, xử lý chất thải không đúng quy định, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã Dĩnh Trì mở hội nghị tuyên truyền, tập huấn một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, công tác thu gom, xử lý chất thải, hướng dẫn phân loại và thu gom chất thải thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động tháo dỡ phương tiện vận tải. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc đốt chất thải đối với môi trường xung quanh, yêu cầu các hộ dân không đốt chất thải và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định. Tại hội nghị, các hộ làm nghề đã ký cam kết thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ với UBND xã, cam kết thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đúng quy định, không vứt rác thải bừa bãi, không đốt rác thải, phế thải làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Chi tiết văn bản trả lời: Tải về
CÁC PHẢN ÁNH, GÓP Ý KHÁC

Trang    1   2  
Người gửi: Bà Vũ Thị Hà và bà Trần Thị Hanh
Ngày gửi: 31/08/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 13/09/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/07/2018
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/07/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 09/08/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 06/07/2018
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 16/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 26/06/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 19/03/2018
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 24/04/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 12/02/2018
Đơn vị trả lời:
Người gửi: Nguyễn Bá Văn
Ngày gửi: 06/02/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 27/02/2018
Người gửi: Nguyễn Trọng Quang
Ngày gửi: 26/01/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 12/02/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 07/10/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 24/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/10/2017
Đơn vị trả lời: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Ngày trả lời: 13/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/09/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/08/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Nguyễn Văn Việt
Ngày gửi: 12/08/2017
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 15/08/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 16/08/2017
Người gửi: Nguyễn Thị Thơm
Ngày gửi: 08/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 28/07/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/06/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 22/06/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 08/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 31/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Sơn Động
Ngày trả lời: 23/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 09/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 09/02/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 20/02/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/12/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 20/12/2016
Người gửi: Phạm Văn Truyền
Ngày gửi: 30/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 14/12/2016
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 13/12/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 18/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 05/12/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Long
Ngày gửi: 30/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 21/10/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 04/10/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 06/10/2016
Người gửi: Nguyễn Viết An
Ngày gửi: 16/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 18/10/2016
Người gửi: Đặng Văn Vinh
Ngày gửi: 15/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 03/01/2017
Người gửi: Ông Đinh Văn Hào
Ngày gửi: 05/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 13/09/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Đức
Ngày gửi: 01/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/09/2016
Người gửi: Nguyễn Đức Toàn
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 14/09/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/08/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 22/08/2016
Người gửi: tuannhungvitu@gmail.com
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 01/09/2016
Người gửi: Đỗ Thị Ánh
Ngày gửi: 05/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/08/2016