Lĩnh vực: Môi trường
CÂU HỎI: Hành vi đổ đất, nước thải chảy vào ruộng của người dân
Nội dung: Bà Vũ Thị Hà và bà Trần Thị Hanh, trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế (số điện thoại 01698198027) gọi điện đến đường dây nóng của UBND tỉnh phản ánh việc Xí nghiệp than Tam Cường và Xí nghiệp than Bố Hạ có hành vi đổ đất, nước thải chảy vào ruộng dẫn đến không canh tác, sản xuất được gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình.
Người hỏi: Bà Vũ Thị Hà và bà Trần Thị Hanh
Địa chỉ: Thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế
Ngày hỏi: 31/08/2018
Ý KIẾN CHUYỂN XỬ LÝ:
Ngày chuyển xử lý: 31/08/2018

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển nội dung phản ánh của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Yên Thế để chỉ đạo kiểm tra, xem xét. Kết quả trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 14/9/2018./.

Xem chi tiết Công văn

TRẢ LỜI CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 13/09/2018

Tại phiên tiếp dân ngày 30/7/2018, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế cũng đã nhận được kiến nghị, phản ánh của bà Vũ Thị Hà, Trần Thị Hạnh, trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu với nội dung: Đề nghị giải quyết việc hai công ty (Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang, Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Tam Cường) khai thác than làm đất, đá, bùn thải chảy xuống ruộng canh tác, gây thiệt hại tài sản của gia đình (tại thôn Gia Bình, xã Đông Sơn). Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh, Chủ tịch UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND xã Đông Sơn tiến hành kiểm tra làm việc với hai công ty trên, kết quả:

Ngày 10/9/2018, Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang đã có Công văn số 175/CV-KSBG về việc báo cáo kết quả khắc phục đất, đá, bùn thải chảy vào ruộng canh tác của nhân dân theo nội dung biên bản làm việc ngày 6/8/2018 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thế và kèm theo là biên bản làm việc giữa công ty thỏa thuận bồi thường với các hộ dân gửi UBND huyện Yên Thế, Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo về việc Công ty đã thương lượng, thỏa thuận xong việc bồi thường, khắc phục với hai gia đình. Chủ tịch UBND huyện cũng đã có văn bản đôn đốc Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả cho các hộ dân và có văn bản trả lời, hướng dẫn công dân với nội dung: Đề nghị bà Vũ Thị Hà, Trần Thị Hạnh tiếp tục liên hệ với Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang để được giải quyết theo thỏa thuận của hai bên; nếu quá thời hạn theo thỏa thuận, Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang còn chậm triển khai khắc phục hậu quả, UBND huyện hướng dẫn bà Vũ Thị Hà, Trần Thị Hạnh gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân để được giải quyết theo thẩm quyền.

Chi tiết văn bản trả lời: Tải về
CÁC PHẢN ÁNH, GÓP Ý KHÁC

Trang    1   2  
Người gửi: Bà Vũ Thị Hà và bà Trần Thị Hanh
Ngày gửi: 31/08/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 13/09/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/07/2018
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/07/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 09/08/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 06/07/2018
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 16/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 26/06/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 19/03/2018
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 24/04/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 12/02/2018
Đơn vị trả lời:
Người gửi: Nguyễn Bá Văn
Ngày gửi: 06/02/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 27/02/2018
Người gửi: Nguyễn Trọng Quang
Ngày gửi: 26/01/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 12/02/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 07/10/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 24/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/10/2017
Đơn vị trả lời: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Ngày trả lời: 13/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/09/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/08/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Nguyễn Văn Việt
Ngày gửi: 12/08/2017
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 15/08/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 16/08/2017
Người gửi: Nguyễn Thị Thơm
Ngày gửi: 08/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 28/07/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/06/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 22/06/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 08/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 31/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Sơn Động
Ngày trả lời: 23/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 09/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 09/02/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 20/02/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/12/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 20/12/2016
Người gửi: Phạm Văn Truyền
Ngày gửi: 30/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 14/12/2016
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 13/12/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 18/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 05/12/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Long
Ngày gửi: 30/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 21/10/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 04/10/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 06/10/2016
Người gửi: Nguyễn Viết An
Ngày gửi: 16/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 18/10/2016
Người gửi: Đặng Văn Vinh
Ngày gửi: 15/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 03/01/2017
Người gửi: Ông Đinh Văn Hào
Ngày gửi: 05/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 13/09/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Đức
Ngày gửi: 01/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/09/2016
Người gửi: Nguyễn Đức Toàn
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 14/09/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/08/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 22/08/2016
Người gửi: tuannhungvitu@gmail.com
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 01/09/2016
Người gửi: Đỗ Thị Ánh
Ngày gửi: 05/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/08/2016