Lĩnh vực: Y tế
CÂU HỎI: Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa Yên Dũng không đảm bảo yêu cầu
Nội dung: Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng thu tiền khám sức khỏe nhưng không ghi kết luận tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và không đóng dấu vào giấy khám sức khỏe. Vì vậy, giấy khám sức khỏe của bà Đỗ Thị Ánh không đảm bảo yêu cầu đi làm công ty tư nhân
Người hỏi: Đỗ Thị Ánh
Địa chỉ: Xã Tân Tiến, huyện Yên Dũng, Bắc Giang
Ngày hỏi: 05/08/2016
Ý KIẾN CHUYỂN XỬ LÝ:
Ngày chuyển xử lý: 15/08/2016

 Ngày 15/8/2016: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế kiểm tra, trả lời công dân theo quy định.

TRẢ LỜI CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/08/2016

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng đã xây dựng sơ đồ quy trình khám sức khỏe và tổ chức niêm yết công khai để thuận tiện cho nhân dân thực hiện. Trong phần ghi chú của quy trình cũng đã quỵ định "Việc khám sức khỏe theo yêu cầu khám toàn diện về lâm sàng, không khám đầy đủ các chuyên khoa quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT thì khám phần chuyên khoa nào kết luận phần chuyên khoa đó, không có kết luận phân loại sức khỏe và ký tên đóng dấu của lãnh đạo đơn vị".

Như vậy, theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Thông tư số 14/2013/TT- BYT là: “Đối với những trường hợp khám sức khỏe theo mẫu riêng nhưng không khám đầy đủ các chuyên khoa theo mẫu Giấy khám sức khỏe quy đinh tại Thông tư này, thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc khám sức khỏe (sau đây gọi tắt là cơ sở KSK) chỉ khám, kết luận đối với từng chuyên khoa theo yêu cầu của đối tượng khám sức khỏe và không phân loại sức khỏe”, đối chiếu với sơ đồ quy trình khám sức khỏe của BVĐK Yên Dũng được niêm yết đã có sự hiểu chưa đầy đủ về thực hiện "Đối với những trường hợp khám sức khỏe theo mẫu riêng nhưng không khám đầy đủ các chuyên khoa theo mẫu Giấy khám sức khỏe quy định tại Thông tư..." dẫn đến việc áp dụng biểu mẫu chưa đúng cho đối tượng khám theo yêu cầu là ông Đỗ Văn Tới (theo phản ánh của bà Ánh).

BVĐK huyện Yên Dũng sử dụng mẫu giấy khám sức khỏe quy định tai Phụ lục 1 Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe nhưng không thực hiện hết các nội dung được quy định tại mẫu này. Điều này không đúng với nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 14/2013/TT-BYT quy định về nội dung khám sức khỏe: Đối với KSK cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ: Khám theo nội dung quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này”.

BVĐK huyện Yên Dũng đã xử lý tình huống kịp thời, phù hợp với nguyện vọng của người khám sức khỏe, cụ thể đã chủ động mời ông Đỗ Văn Tới để trả lại số tiền đã thu phí khám sức khỏe 75.000 đồng.

Chi tiết văn bản trả lời: Tải về
CÁC PHẢN ÁNH, GÓP Ý KHÁC

Người gửi: Bà Vũ Thị Hà và bà Trần Thị Hanh
Ngày gửi: 31/08/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 13/09/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/07/2018
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/07/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 09/08/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 06/07/2018
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 16/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 26/06/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 19/03/2018
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 24/04/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 12/02/2018
Đơn vị trả lời:
Người gửi: Nguyễn Bá Văn
Ngày gửi: 06/02/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 27/02/2018
Người gửi: Nguyễn Trọng Quang
Ngày gửi: 26/01/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 12/02/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 07/10/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 24/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/10/2017
Đơn vị trả lời: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Ngày trả lời: 13/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/09/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/08/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Nguyễn Văn Việt
Ngày gửi: 12/08/2017
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 15/08/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 16/08/2017
Người gửi: Nguyễn Thị Thơm
Ngày gửi: 08/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 28/07/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/06/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 22/06/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 08/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 31/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Sơn Động
Ngày trả lời: 23/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 09/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 09/02/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 20/02/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/12/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 20/12/2016
Người gửi: Phạm Văn Truyền
Ngày gửi: 30/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 14/12/2016
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 13/12/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 18/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 05/12/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Long
Ngày gửi: 30/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 21/10/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 04/10/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 06/10/2016
Người gửi: Nguyễn Viết An
Ngày gửi: 16/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 18/10/2016
Người gửi: Đặng Văn Vinh
Ngày gửi: 15/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 03/01/2017
Người gửi: Ông Đinh Văn Hào
Ngày gửi: 05/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 13/09/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Đức
Ngày gửi: 01/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/09/2016
Người gửi: Nguyễn Đức Toàn
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 14/09/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/08/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 22/08/2016
Người gửi: tuannhungvitu@gmail.com
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 01/09/2016
Người gửi: Đỗ Thị Ánh
Ngày gửi: 05/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/08/2016